25 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp chậm triển khai

Toàn tỉnh hiện có 41 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư nhưng chưa triển khai xây dựng hoặc chậm tiến độ theo quy định.

Tin mới nhất