Chấp thuận 4 dự án đầu tư nhà ở hơn 491 tỷ đồng

UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án xây dựng khu dân cư đô thị trên địa bàn.

Tin mới nhất