Bình Giang: 12 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, điểm dân cư mới

Năm 2020, huyện Bình Giang có 12 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, điểm dân cư mới tại 11 xã, thị trấn với tổng diện tích 26,75 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 250,576 tỷ đồng.

Tin mới nhất