Đi xuất khẩu lao động "chui" bị xử lý thế nào?

Hỏi: Tôi thấy báo chí thông tin thời gian qua có nhiều người đi xuất khẩu lao động "chui".

Tin mới nhất