Chống đối yêu cầu phòng dịch bệnh sẽ phạt tới 3 triệu đồng

Hỏi: Xin hỏi người đi làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 được pháp luật bảo vệ thế nào? Hành vi chống đối nào xảy ra trong Covid-19 sẽ bị coi là tình tiết tăng nặng?

Tin mới nhất

Điều tra

Mòn mỏi chờ bàn giao tài sản đấu giá

Mòn mỏi chờ bàn giao tài sản đấu giá

Báo Hải Dương nhận được phản ánh của ông Lê Văn Tứ ở phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) về việc chậm giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Ý kiến

Cần giãn cách các gian hàng trong chợ

Cần giãn cách các gian hàng trong chợ

Ban quản lý các chợ nên giãn khoảng cách các gian hàng bằng cách tận dụng những khoảng trống trong chợ hoặc tại các khu vực đã tạm dừng kinh doanh để phòng dịch.

Hỏi đáp

Chống đối yêu cầu phòng dịch bệnh sẽ phạt tới 3 triệu đồng

Chống đối yêu cầu phòng dịch bệnh sẽ phạt tới 3 triệu đồng

Hỏi: Xin hỏi người đi làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 được pháp luật bảo vệ thế nào? Hành vi chống đối nào xảy ra trong Covid-19 sẽ bị coi là tình tiết tăng nặng?