Cầu An Thái lại bị hư hỏng do tàu đâm va

Vụ va chạm làm vỡ đầu dầm tại gối kê khung T nhịp 5; vỡ đầu dầm chữ I bê tông cốt thép dự ứng lực 24 m; vỡ phần bê tông lan can giữa nhịp 5 và vỡ bê tông trụ T4...

Tin mới nhất