Phà Tuần Mây không còn ùn tắc

Phà Tuần Mây không ùn tắc do các bến đò ngang khu Nam An Phụ hoạt động trở lại.

Tin mới nhất