Phá đường dây in gần 3 triệu sách giáo khoa giả, 15 kho ở khắp Hà Nội

Đây là đường dây sản xuất tiêu thụ sách giả với số lượng rất lớn, để trông giống như thật, các đối tượng trong đường dây này còn sản xuất luôn cả tem giả.

Tin mới nhất