Vẹn tròn niềm tin với Đảng

Xuân Canh Tý này, Đảng ta tròn 90 tuổi. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc.

Tin mới nhất

Chính trị

Đề xuất giảm 2 bộ, 1 Phó Thủ tướng

Đề xuất giảm 2 bộ, 1 Phó Thủ tướng

Viện Khoa học tổ chức nhà nước đề xuất hợp nhất Bộ Tài chính với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải với Bộ Xây dựng, giảm 1 Phó Thủ tướng.

Hội nhập

Cải cách thể chế mạnh mẽ hơn nữa

Cải cách thể chế mạnh mẽ hơn nữa

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực sẽ tạo cơ hội lớn để doanh nghiệp nước ta đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc vào một vài thị trường như hiện nay.

Cùng bàn luận

Covid-19... dạy ta nhiều điều

Covid-19... dạy ta nhiều điều

Mấy hôm trước, một vị khách đến gặp tôi ở cơ quan. Nhấp xong ngụm trà nóng, người này nói khách đến cơ quan tôi làm việc được sát khuẩn tay bằng cồn, phòng dịch bệnh như vậy là rất tốt.