Địa phương đầu tiên ở Hải Dương thành lập các tổ công tác chuyển đổi số

THỨ BA, 05/04/2022 18:36:10

Tất cả các xã, thị trấn của huyện Gia Lộc hoàn thành việc thành lập các tổ công tác về chuyển đổi số.

Tất cả các xã, thị trấn của huyện Gia Lộc hoàn thành việc thành lập các tổ công tác về chuyển đổi số. Trong ảnh: Ra mắt 4 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 4 thôn của xã Toàn Thắng chiều 5.4

Đến ngày 5.4, huyện Gia Lộc đã hoàn thành việc thành lập Tổ Chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng (Tổ Chỉ đạo công nghệ số) cấp huyện; tất cả 18 Tổ Chỉ đạo công nghệ số cấp xã; 104 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 104 thôn, khu dân cư trong toàn huyện.

Tổ Chỉ đạo công nghệ số cấp huyện, xã có nhiệm vụ phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và các doanh nghiệp công nghệ số bồi dưỡng, tập huấn thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng về sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số... 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, huyện Gia Lộc đã mở chuyên mục “Gia Lộc chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử huyện.

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay Gia Lộc là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc thành lập các tổ công tác về chuyển đổi số.

HÀ KIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu