Xây dựng thế hệ thanh niên mang bản sắc văn hóa con người xứ Đông

THỨ NĂM, 25/11/2021 20:00:00

Chiều 25.11, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ để chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Nội vụ

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ trình bày dự thảo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 và báo cáo công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Hải Dương phát triển toàn diện, mang bản sắc văn hóa con người xứ Đông, có ý chí khát vọng đổi mới sáng tạo để tiếp cận, làm chủ khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao gắn với phát huy tinh thần cống hiến xung kích tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên. Dự thảo cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên... 

Về tình hình tôn giáo, toàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận, 1.163 cơ sở thờ tự, 613 chức sắc, nhà tu hành và gần 219.000 tín đồ.

Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của thành viên Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh để điều chỉnh, làm rõ một số chỉ tiêu cụ thể. Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương trong công tác quản lý các cơ sở thờ tự; có giải pháp giải quyết dứt điểm các cơ sở thờ tự vi phạm…
 
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu