Ủy ban MTTQ các huyện Kim Thành, Ninh Giang: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 200 nhà "đại đoàn kết"

THỨ NĂM, 30/05/2019 07:24:53

​Trong 2 ngày 28 và 29.5, Ủy ban MTTQ các huyện Kim Thành, Ninh Giang tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.


Ra mắt Ủy ban MTTQ huyện Kim Thành khóa mới
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện Kim Thành phấn đấu mỗi năm hỗ trợ xây mới và sửa chữa từ 10 - 15 ngôi nhà "đại đoàn kết"; 100% số thôn, khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; hằng năm, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện giám sát từ 2-3 chuyên đề và tổ chức hội nghị phản biện xã hội...

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Kim Thành đã tích cực kêu gọi đóng góp xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 2,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, đã hỗ trợ xây 77 ngôi nhà “đại đoàn kết” cho hộ nghèo với tổng số tiền 2,5tỷ đồng. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng 412ngôi nhà, sửa chữa 439 ngôi nhà với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. 

Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang khóa mới ra mắt đại hội
Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Ninh Giang và các tổ chức thành viên đã vận động được 1,1 tỷ đồng xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ gần 3 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo"; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 131 nhà "đại đoàn kết", trao tặng 5.238 suất quà tổng trị giá 1,3 tỷ đồng cho hộ nghèo...

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đặt mục tiêu vận động 65-70% số người dân tham gia hoạt động của các tổ chức, đoàn thể; 95% số MTTQ cấp cơ sở đạt vững mạnh; 95% số Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả; tất cả các thôn, khu dân cư tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc"...
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu