Toàn tỉnh sẽ bầu 407 đại biểu HĐND cấp huyện

THỨ BA, 09/02/2021 17:00:52

Các huyện, thị xã, thành phố đã thống nhất giới thiệu 819 người ứng cử để bầu 407 đại biểu HĐND cấp huyện.

Sáng 9.2, toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo tổng hợp, các đơn vị cấp huyện đã thống nhất giới thiệu 819 người ứng cử để bầu 407 đại biểu HĐND cấp huyện. Căn cứ theo tổng số dân của địa phương, các đơn vị đủ điều kiện bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện là các TP Hải Dương, Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ. Các huyện còn lại bầu từ 33 – 34 đại biểu. Các địa phương đều dự kiến bảo đảm đủ và vượt về tỷ lệ đại biểu tái cử, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu nữ và trẻ dưới 40 tuổi theo quy định.

Các hội nghị hiệp thương cấp huyện đều được tổ chức theo hình thức trực tiếp nhưng bảo đảm nghiêm các quy định về phòng dịch Covid-19. Các đơn vị cấp xã trong tỉnh cũng đang gấp rút tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, phấn đấu xong trước Tết.

Sau hiệp thương lần thứ nhất, các địa phương sẽ tiến hành điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp và các bước tiếp theo theo quy định.
 

Chí Linh được bầu 35 đại biểu HĐND thành phố

Chiều 8.2, Ủy ban MTTQ TP Chí Linh hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo quy định, Chí Linh được bầu 35 đại biểu HĐND thành phố và dự kiến  giới thiệu tổng số 60 người ra ứng cử , trong đó có 16 người được giới thiệu tái cử. Về cơ cấu, khối Đảng giới thiệu 12 người,  khối dân cử giới thiệu 4 người; khối chính quyền giới thiệu 8; khối mặt trận-đoàn thể giới thiệu 12; khối xã, phường giới thiệu 14 người; khối an ninh-quốc phòng giới thiệu 4 người; các tổ chức kinh tế  giới thiệu 2 người; khối tôn giáo, dân tộc giới thiệu 2 người; người ngoài Đảng giới thiệu 2 người. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thống nhất cao về số lượng, cơ cấu. Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ  thành phố cùng các ban, ngành đoàn thể các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ tuyên truyền tới các cử tri, tổ chức các hội nghị hiệp thương lần 2 và 3 nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND thành phố  nhiệm kỳ 2021-2026.
PV
LINH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu