Tập trung chỉ đạo thực hiện để năm 2021 Hải Dương là tỉnh nông thôn mới (*)

THỨ NĂM, 24/12/2020 14:12:49

Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh.

>> Bế mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI​
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp
Kính thưa các vị khách quý, các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp;
Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!


Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận và tham gia ý kiến vào nhiều vấn đề quan trọng của địa phương như: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2020, kế hoạch năm 2021; đồng thời nhìn nhận, đánh giá kế hoạch phát triển KTXH cả giai đoạn 2016-2020; đề xuất nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 5 năm 2021-2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; tình hình dự toán ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách năm 2021; ban hành một số chính sách của địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, ban hành cơ chế đặc thù cho TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các tờ trình, báo cáo khác của UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp. 

HĐND tỉnh thống nhất nhận định, trong những năm đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 –2020 có nhiều thuận lợi, kinh tế phát triển khá ổn định; văn hóa- xã hội có bước tiến bộ; đời sống của nhân dân năm sau tốt hơn năm trước. Kết thúc năm 2019 là năm phát triển rực rỡ nhất của tỉnh Hải Dương trong những năm vừa qua. Song thực hiện nhiệm vụ năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, kinh tế bị chững lại, một số chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra, trong đó có tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một bộ phận người dân, nhất là công nhân lao động tại doanh nghiệp.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là sự đồng hành, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn giành được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kết thúc giai đoạn phát triển KTXH 2016-2020 Hải Dương tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật, đó là: kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,1%/năm (cao hơn bình quân chung của cả nước); quy mô kinh tế của tỉnh năm 2020 gấp 1,6 lần năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 68,9 triệu đồng (tương đương khoảng 3.020 USD); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có một phần điều tiết về ngân sách Trung ương. Hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình giao thông kết nối với các tỉnh lân cận. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, cơ bản các xã và các đơn vị cấp huyện đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các công trình trọng điểm được hoàn thành như Trung tâm Văn hóa xứ Đông, cầu Mây, đường Trục Bắc - Nam... đi vào hoạt động góp phần đem lại diện mạo mới cho tỉnh, được nhân dân vui mừng đón nhận. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư thực hiện bài bản, quyết liệt là một trong số ít các tỉnh thực hiện được theo chủ trương của Trung ương. Việc tinh giản công chức, viên chức vượt chỉ tiêu đề ra.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển ổn định và có nhiều đổi mới. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc chỉ đạo và phòng chống đại dịch Covid-19 của các cấp chính quyền; nhất là lực lượng quân đội, công an; sự chấp hành, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc. Vị thế của Hải Dương ngày càng được khẳng định.

Tuy nhiên, qua thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020, đó là: Kinh tế tuy tăng trưởng khá nhưng còn thiếu bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí của Hải Dương. Việc thực hiện khâu đột phá chiến lược về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa có chuyển biến rõ nét; môi trường kinh doanh chậm được cải thiện, chưa thu hút các nhà đầu tư lớn triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiệu quả chưa cao. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn tồn tại. Tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội, tình hình tai nạn giao thông... còn tiềm ẩn diễn biến khó lường. Việc giải quyết đơn thư của một số địa phương, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu chủ động, sự phối hợp giữa các cấp chưa chặt chẽ.

Kính th­­­­­­­ưa các vị đại biểu;
Thưa toàn thể nhân dân!


Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra vào thời điểm rất quan trọng. Chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là thời điểm chúng ta đang tập trung cao nhất để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt để nhanh chóng đưa các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ hợp, HĐND tỉnh đã thông qua 20 Nghị quyết về phát triển KTXH, kế hoạch đầu tư công và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách. Đồng thời, trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; HĐND tỉnh thống nhất cao với mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo, tờ trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển KTXH trong tình hình mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các đề án cụ thể, lãnh đạo điều hành quyết liệt để tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép”, vừa thúc đẩy phát triển KTXH, vừa phòng chống dịch. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, nhanh chóng tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn đã xác định, quyết tâm xây dựng tỉnh Hải Dương năng động và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính, luôn đồng hành, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp đã đề ra, trong đó chú trọng hơn đến sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm đầu tư xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tập trung chỉ đạo thực hiện, tiếp tục hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để năm 2021, Hải Dương là tỉnh nông thôn mới.

Hai là, UBND tỉnh cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát bổ sung hoàn thiện quy hoạch vùng huyện với tầm nhìn đến 2050; trước mắt sớm hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021- 2025 cấp huyện; trong đó đặc biệt quan tâm đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với lộ trình phù hợp. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thời kỳ 2021 – 2030. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

 Ba là, về nhiệm vụ thu, chi ngân sách, UBND tỉnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Trung ương giao. Rà soát các nguồn thu, tiến hành đồng bộ việc tính tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, khu dân cư để tăng nguồn thu ngân sách. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành, thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành, nhất là các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội. Tổ chức, điều hành quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm;  hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán; xây dựng phương án cụ thể để xử lý việc hụt thu ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách; quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã quyết định tiếp tục thực hiện một số cơ chế đặc thù về tài chính cho TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn. Đây là sự quan tâm đặc biệt của HĐND với các đô thị động lực của tỉnh đã xác định trong Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền hai địa phương cần khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời quản lý và sử dụng thật sự hiệu quả nguồn lực để Chí Linh, Kinh Môn cùng với TP Hải Dương là các đô thị động lực của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, thực sự là đầu tàu thúc đẩy phát triển chung của tỉnh Hải Dương.

Bốn là, UBND tỉnh cần tiếp tục rà roát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất; kiên quyết thu hồi những dự án vi phạm các quy định của pháp luật, thực hiện không đúng cam kết, tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực để triển khai thực hiện dự án. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm thành lập Quỹ phát triển đất. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ODA. Khi phân bổ vốn đầu tư công phải ưu tiên tuyệt đối bố trí đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện nghiêm nguyên tắc phân bổ vốn và quy định về đầu tư công. Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đầu tư, tiếp tục có nhiều giải pháp cải cách hành chính.  Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các công trình đã có đề xuất dự án được duyệt, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn ở những dự án chậm triển khai thực hiện.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận, thương mại, nhất là dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để  nhân dân đón Tết, vui xuân Tân Sửu năm 2021 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm.

Sáu là, năm 2021 có hai sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội hóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội lần thứ XIII diễn ra vào đầu năm mới 2021 và trong dịp đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu; HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân biết, theo dõi và có các việc làm thiết thực chào mừng thành công của Đại hội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23.5.2021. HĐND tỉnh đề nghị sớm thành lập Ban Chỉ đạo các cơ quan bầu cử theo quy định của pháp luật. Đồng thời HĐND tỉnh đề nghị ngay từ bây giờ các cấp, các ngành, các địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử, để sự kiện này thực sự là ngày hội lớn của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu
Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!


Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp ủy Đảng, các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh quyết tâm đoàn kết chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, năng động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH, nghị quyết của HĐND, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống mang lại hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị  trong sạch vững mạnh .

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian về dự kỳ họp và luôn quan tâm, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh. Xin cảm ơn sự quan tâm đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri và nhân dân trong tỉnh; cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp; cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã phục vụ kỳ họp chu đáo, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp Giáng sinh và đón chào năm mới 2021, kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp cùng cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

----------------------
(*) Đầu đề của Báo Hải Dương

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu