Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay đổi nhiều vị trí công tác

THỨ BA, 09/10/2018 09:45:35

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định bổ nhiệm bà Lương Thị Kiểm, Trưởng Phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh thay ông Phạm Nguyễn Hạnh về nghỉ hưu theo chế độ. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 1.10.2018-30.9.2023.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, thời gian giữ chức vụ 5 năm (từ ngày 15.8.2018-14.8.2023). Luân chuyển ông Trần Duy Chinh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn từ ngày 15.8.2018 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng bổ nhiệm 1 vị trí, luân chuyển 4 vị trí và chuyển đổi 6 vị trí công tác thuộc thẩm quyền quản lý của sở. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu