Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài cuối: Từng bước tinh gọn bộ máy

THỨ BA, 30/10/2018 08:22:20

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế...

Sau khi sắp xếp, Công an tỉnh giảm được 4 đơn vị cấp phòng
Những đơn vị đi trước

Thanh Miện là địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương một đồng chí lãnh đạo đồng thời đảm đương công tác ở các phòng, ban. Huyện đã hoàn thành việc bố trí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Cùng với các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh, Thanh Miện đã hoàn thành việc bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 

Hiện nay, Thanh Miện đang thực hiện các bước chuẩn bị để hoàn thành việc bố trí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra là Chánh Thanh tra trong tháng 11.2018. Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Miện cho biết: "Việc nhất thể hóa các chức danh giúp giảm số cán bộ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và công việc không bị gián đoạn, rút ngắn thời gian giải quyết mà vẫn bảo đảm quy trình, quy định. Khi thực hiện chủ trương trên, huyện luôn bám sát các quy định, hướng dẫn và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn. Công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch nên nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của các đồng chí được sắp xếp, luân chuyển".

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đầu tháng 10.2018, Công an tỉnh đã giải thể Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm; sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào Phòng Tổ chức cán bộ; hợp nhất Phòng Công tác chính trị với Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng thành Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị. Hợp nhất Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt và Phòng Cảnh sát đường thủy thành Phòng Cảnh sát giao thông. Sau khi sắp xếp, Công an tỉnh có 26 đơn vị cấp phòng và 12 Công an các huyện, thị xã, thành phố, giảm 4 đơn vị cấp phòng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cũng được đổi tên, cơ cấu lại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phù hợp với tình hình mới. Từ nay đến năm 2021, Công an tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy, bảo đảm cơ cấu mỗi đơn vị nghiệp vụ có 1 cấp trưởng và có từ 3-4 cấp phó. Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Căn cứ vào tình hình thực tế và để nâng cao hiệu quả hoạt động, Công an tỉnh đã nhanh chóng thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an về tổ chức, sắp xếp bộ máy. Đến nay, các đơn vị nghiệp vụ mới đã đi vào hoạt động ổn định. Qua nắm bắt tình hình, chúng tôi ghi nhận tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo chỉ huy đều đồng thuận, phấn khởi, chấp hành mệnh lệnh cấp trên".

Tiền đề quan trọng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là trong năm 2018, việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được tỉnh thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Với việc xây dựng 2 đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập (Đề án 01 và Đề án 03), tỉnh Hải Dương đã sớm có những bước đi phù hợp về tinh gọn bộ máy trước khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được ban hành. Nhiều văn bản về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ phù hợp với giai đoạn mới và các quy định của Trung ương đã được ban hành và khẩn trương thực hiện. Đến nay, cùng với việc hoàn thành bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tỉnh đã thực hiện xong việc sáp nhập, đổi tên, cơ cấu lại tổ chức nhiều đơn vị sự nghiệp công lập. Toàn tỉnh đã giảm được 40 đầu mối, trong đó lĩnh vực y tế giảm 27 đầu mối, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giảm 8 đầu mối, lĩnh vực xây dựng giảm 1 đầu mối và chuyển 4 đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải sang công ty cổ phần. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh trên cơ sở sáp nhập các ban quản lý dự án thuộc các sở, ngành. Thành lập 5 Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở sáp nhập 10 Chi cục Thuế các huyện... Cùng với đó, trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã tinh giản được 277 biên chế hành chính, 2.644 biên chế sự nghiệp.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án số 01- ĐA/TU ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn”. Đến nay, đã thực hiện cơ bản mô hình chi bộ theo thôn, khu dân cư. 663 trong tổng số 1.469 (45,13%) thôn, khu dân cư bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư. 6 xã thực hiện được mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã. Toàn tỉnh giảm được 3.411 cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu dân cư.

Để phát huy những kết quả đạt được, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị; đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp công lập, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Tiếp tục thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành việc tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm số đầu mối, biên chế công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.
HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu