Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu: Chuyển biến rõ nét trong công việc

THỨ SÁU, 11/06/2021 08:44:15

Thời gian qua, việc phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra phòng chống dịch tại huyện Cẩm Giàng

Giải quyết dứt điểm những việc khó

Tại TP Hải Dương, việc đề cao vai trò, trách nhiệm, sự nỗ lực, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được quan tâm. Thành ủy Hải Dương xây dựng quy chế làm việc, phân công, phân cấp, ủy quyền cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các lĩnh vực công tác, địa bàn để có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. TP Hải Dương là địa phương đi đầu thực hiện phương châm "5 rõ" (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm) với quan điểm mỗi công việc phải có một cá nhân chịu trách nhiệm; giao việc phải đi đôi với đôn đốc, kiểm tra cho đến khi công việc đó được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Nhờ quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, nhất là đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu mà nhiều việc khó ở thành phố đã được giải quyết. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã đã trực tiếp chỉ đạo, không né tránh những vấn đề gai góc, nhạy cảm, phức tạp của đô thị như cải cách hành chính, an sinh xã hội, lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, kết cấu hạ tầng đô thị... Nhiều công việc, vấn đề phức tạp đã được thành phố xử lý dứt điểm, được dư luận đồng tình, ủng hộ, điển hình như giải quyết tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương cho biết: "Một năm sau Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền dần thực sự trở thành những "tư lệnh" trên các "mặt trận", gắn bó, sâu sát và cộng đồng trách nhiệm với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ sự nêu gương của người đứng đầu các cấp mà văn hóa công sở, tác phong làm việc, hình ảnh cán bộ "trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân" từng bước được hình thành ở thành phố. TP Hải Dương chọn 2021 là năm giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Đây cũng là một nội dung rất khó, rất được nhân dân quan tâm. Thành phố quán triệt đội ngũ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải cố gắng tập trung thực hiện bằng tất cả sự tâm huyết, trí tuệ và lấy lợi ích của thành phố, của nhân dân là mục tiêu hành động".

Nam Sách là huyện có nhiều Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách yêu cầu hằng năm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong huyện phải tổ chức đối thoại với nhân dân ít nhất 2 lần, cao hơn so với quy định chung của tỉnh. Hoạt động chất vấn trong Đảng cũng thường xuyên được thực hiện tại các hội nghị Ban Chấp hành giữa các đại biểu và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Hồ Ngọc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Sách cho biết: "Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ cũng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo và cho ý kiến giải quyết dứt điểm những việc còn hạn chế, vướng mắc ở cơ sở. Nhờ nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu mà nhiều vấn đề, vụ việc được giải quyết ngay tại cơ sở. Nhiều năm nay, Nam Sách không có điểm nóng phức tạp kéo dài".

         
Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tỉnh với nhân dân dần đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hải Dương đối thoại với người dân một số phường của thành phố

Đề cao tinh thần trách nhiệm

Thực tế cho thấy phát huy vai trò và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có vai trò đặc biệt quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định đây là một khâu quan trọng, đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương được quan tâm, chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả. Việc nêu gương, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân dần đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh tổ chức 7 cuộc tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề. Cấp huyện tổ chức gần 80 cuộc; cấp xã tổ chức trên 2.000 cuộc đối thoại với gần 15.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cán bộ và nhân dân. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, việc xác định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được tỉnh và các địa phương quán triệt sâu sắc, thực hiện quyết liệt. Nhiều tập thể, cá nhân từ cấp huyện đến cơ sở đã bị phê bình vì chủ quan, lơ là, không thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách. Ngày 2.6 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy phân công rõ đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách khu và Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách xã cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, Phó Bí thư Thường trực cấp ủy cấp xã chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn...

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu là việc làm thường xuyên, liên tục ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Đây là giải pháp thiết thực mang lại hiệu quả to lớn, bền vững, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. "Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt khâu đột phá Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ...", đồng chí Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu