Nam Sách có Chủ tịch UBND huyện mới

THỨ NĂM, 11/10/2018 09:30:20

Đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Sách.


Đồng chí Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy Nam Sách chúc mừng đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Sách
Ngày 10.10, HĐND huyện Nam Sách khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Sách. Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Thăng do chuyển công tác giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Nam Sách.
NGỌC HÙNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu