Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2021

THỨ BA, 27/07/2021 17:23:16

Chiều 27.7, Sở Nội vụ phối hợp Học viện Hành chính quốc gia tổ chức giảng trực tuyến lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2021.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại lễ khai giảng khóa học

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính quốc gia, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng 94 học viên dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh các học viên cần chủ động sắp xếp thời gian, tham gia đầy đủ khóa học, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp học. Sau khóa học, các học viên phải tổng hợp báo cáo kết quả học tập và đây là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức. Ban cán sự, Ban quản lý lớp học cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên trao đổi, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong học tập của các học viên để kịp thời báo cáo với giáo viên chủ động khắc phục, rút kinh nghiệm cho các lớp học trực tuyến trong thời gian tới.


Các học viên tham dự lễ khai giảng trực tuyến

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2021 có 94 học viên gồm: công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý, người được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, người được quy hoạch chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp huyện. Trong thời gian 15 ngày, các học viên sẽ học tập 8 chuyên đề với 2 phần: kiến thức chung và nghiên cứu thực tế.

PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu