Huyện ủy Ninh Giang: 8 công việc đột phá thực hiện Chỉ thị 05

THỨ BA, 18/05/2021 19:19:32

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang đã đăng ký 8 công việc đột phá với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đã chọn 229 nội dung công việc đột phá đăng ký với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Nhiều nội dung công việc đột phá đã đạt kết quả tốt như chất lượng các hội nghị, cuộc họp đã có nhiều chuyển biến; cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật, ý thức phục vụ nhân dân được nâng cao; thực hiện đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn…

Từ năm 2017-2020, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện khen thưởng 20 tập thể, 37 cá nhân; đề nghị tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân. Toàn huyện đã có hàng nghìn tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực. Một số đảng bộ có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt như Tân Quang, Hồng Dụ, Vĩnh Hòa, Ứng Hòe, Tân Hương…
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu