Hải Dương: Thấy gì qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất?

THỨ TƯ, 10/02/2021 16:10:33

Số người đang công tác tại các cơ quan nhà nước được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giảm rõ rệt so với nhiệm kỳ trước.


Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026
Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của huyện Bình Giang đã thống nhất giới thiệu 60 người ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ trước, khối các phòng thuộc UBND huyện có từ 6-7 người ứng cử, nhiệm kỳ này chỉ dự kiến giới thiệu 4 người. Ở khối tôn giáo, nhiệm kỳ trước có 3 người được giới thiệu ứng cử, nhiệm kỳ này dự kiến tăng thêm 1 người. Đồng chí Hà Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Giang cho biết việc giảm tỷ lệ người ứng cử đại biểu HĐND ở các cơ quan quản lý nhà nước, tăng người ứng cử ở các tổ chức hội, cấp cơ sở nhằm góp phần nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của HĐND cấp huyện.  

Tương tự, trong số 60 người được giới thiệu ứng cử HĐND TP Chí Linh, ở khối các phòng thuộc UBND thành phố chỉ dự kiến giới thiệu 4 người, giảm 2 người so với nhiệm kỳ trước. Thành phố quan tâm điều chỉnh tăng số người ứng cử thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, khối các xã, phường, khối dân cử… Riêng khối xã, phường giới thiệu tới 14 người; các tổ chức kinh tế giới thiệu 2 người; khối tôn giáo, dân tộc giới thiệu 2 người…

Sau hiệp thương lần thứ nhất, huyện Thanh Miện cũng dự kiến có 65 người ứng cử HĐND cấp huyện, trong đó riêng khối xã, thị trấn có 10 người, tăng 1 người so với nhiệm kỳ trước. Các khối tôn giáo, các ngành đều tăng về tỷ lệ người ứng cử. Theo đó, huyện còn có 2 ứng cử được giới thiệu theo cơ cấu khác.

Ở cấp tỉnh, cùng với bảo đảm các nguyên tắc, bám sát yêu cầu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu, người ứng cử HĐND tỉnh khóa XVII theo hướng giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, số người được giới thiệu ứng cử ở một số khối các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế… dự kiến đều tăng từ 1-2 người so với nhiệm kỳ trước. Khối các tổ chức kinh tế dự kiến giới thiệu 3 người là nông dân sản xuất giỏi, 3 doanh nghiệp tư nhân (tăng hơn 1 người). Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đa số ý kiến tham gia đồng tình với sự điều chỉnh này, nhằm giảm tỷ lệ đại biểu là cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước là đơn vị thực thi quyền lực, không thể tự giám sát, tăng đại biểu HĐND là người lao động trực tiếp, đại biểu ở cấp cơ sở, người đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp…

Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp tỉnh đã thống nhất giới thiệu 114 người ứng cử HĐND tỉnh khóa XVII; ở toàn bộ các đơn vị cấp huyện đã thống nhất sẽ giới thiệu 819 người ứng cử để bầu 407 đại biểu HĐND cấp huyện. Ngoài bảo đảm các tỷ lệ đại biểu tái cử, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu nữ và trẻ dưới 40 tuổi, bước đầu các địa phương đã thực hiện đúng theo yêu cầu của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, quan tâm giới thiệu đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp vào cơ cấu ứng cử...
LINH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu