Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Xây dựng khu nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao

THỨ HAI, 28/09/2020 11:00:02

Đề nghị bổ sung thêm vào phần nhiệm vụ và giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

>>> Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Tôi cơ bản nhất trí với nội dung được trình bày trong dự thảo Báo cáo chính trị. Báo cáo viết khá đầy đủ nội dung, có tính khái quát cao và logic. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành xây dựng nhiều dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, vậy kết quả thực hiện các đề án, dự án đó đã được đánh giá thế nào? Kết quả thực hiện đề án, dự án đã tác động đến tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh và được đưa vào trong báo cáo như thế nào?

Trong phần nói về sản xuất nông nghiệp, đề nghị cần làm rõ tổng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trong 5 năm qua, cơ cấu giá trị của từng lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp trong GDP của tỉnh, có so sánh với nhiệm kỳ trước và mục tiêu đề ra.

Đề nghị bổ sung thêm vào phần nhiệm vụ và giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cụ thể, xây dựng khu nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao, có giá trị hàng hóa lớn đối với trồng trọt sản phẩm công nghệ cao chiếm từ 45-50%, chăn nuôi 50-60%, thủy sản 30%. Tiếp tục quy hoạch xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm dần sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán trong nông hộ hiệu quả thấp. Có cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp liên kết với nông dân, hình thành chuỗi liên kết giá trị từ đồng ruộng, chuồng trại, ao nuôi tới bàn ăn. Trên cơ sở tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng an toàn sinh học, VietGAP, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nhất là khu nông nghiệp chất lượng cao. Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống trạm bơm, kênh tưới tiêu để chủ động cho sản xuất, khu công nghiệp và dân sinh. Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, nhất là khâu gieo cấy, thu hoạch, vận chuyển, sản xuất chăn nuôi, nuôi thủy sản, chế biến và tiêu thụ nông sản.
 
Ths. NGUYỄN VĂN TỊNH
Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu