Giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương

THỨ NĂM, 07/05/2020 14:24:42

Hội nghị đã thảo luận và lấy phiếu giới thiệu bổ sung 4 đồng chí vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 1 đồng chí quy hoạch các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt

Sáng 7.5, tỉnh Hải Dương tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện các bước trong quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và một số chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và một số chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026

Hội nghị cán bộ chủ chốt được tổ chức tại 2 điểm cầu để phòng chống dịch Covid-19. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã quán triệt các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn cán bộ và tiêu chuẩn đối với từng chức danh giới thiệu nhân sự lần này. Đồng chí đề nghị các cán bộ chủ chốt của tỉnh phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, công tâm, khách quan đánh giá, lựa chọn giới thiệu nhân sự bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương và phù hợp với cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy

Hội nghị đã thảo luận và lấy phiếu giới thiệu bổ sung 4 đồng chí vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 1 đồng chí quy hoạch các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (2 lần), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành các bước giới thiệu và biểu quyết bổ sung 4 đồng chí vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 1 đồng chí quy hoạch các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí được giới thiệu đều có số phiếu tập trung cao.         

HOÀNG BIÊN-THÀNH CHUNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu