Đồng chí Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương

CHỦ NHẬT, 06/11/2022 10:10:58

​Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Các Phó Trưởng Ban gồm các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Tiến Phụng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó Trưởng Ban Thường trực); Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh. Các ủy viên còn lại là lãnh đạo Ủy ban MTTQ, nhiều ban, ngành của tỉnh.

Quyết định số 608-QĐ/TU ngày 3.11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương
So với trước, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh có sự thay đổi vị trí Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập ngày 15.6.2022 theo Quyết định số 500-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
MINH ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu