Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Kim Thành

THỨ BA, 09/01/2018 14:10:23

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri huyện quan tâm về môi trường, xây dựng nông thôn mới, chế độ chính sách cho người có công, người cao tuổi...

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
Sáng 8.1, tại xã Kim Tân, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kim Thành tiếp xúc với cử tri các xã: Lai Vu, Việt Hưng, Phú Thái, Kim Lương, Ngũ Phúc, Đồng Gia và Kim Tân.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri huyện quan tâm về môi trường, xây dựng nông thôn mới, chế độ chính sách cho người có công, người cao tuổi... Đồng chí đề nghị huyện Kim Thành đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, sử dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, ưu tiên các dự án sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ sạch, các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và công nghiệp phụ trợ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân...
HV 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu