Cựu chiến binh hướng tới ngày hội non sông

THỨ SÁU, 14/05/2021 17:31:50

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh có nhiều việc làm thiết thực góp phần chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp thành công tốt đẹp.


Cựu chiến binh xã An Lâm (Nam Sách) phối hợp bảo đảm an ninh trật tự
Mỗi cựu chiến binh là một tuyên truyền viên

Lực lượng CCB phường Phạm Thái (Kinh Môn) luôn tích cực trong mọi công việc chuẩn bị bầu cử. Trong 580 hội viên của hội có 9 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường. Phường có 7 tổ bầu cử tại 7 khu dân cư thì có 6 tổ trưởng, 4 tổ phó và 3 thư ký tổ bầu cử là hội viên Hội CCB. CCB còn là lực lượng chính với 40 trong tổng 50 người tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ bầu cử.  

Theo ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Hội CCB phường, sau Tết các buổi sinh hoạt của hội và các chi hội đều tuyên truyền lồng ghép nội dung về bầu cử.

"Nhiều CCB có uy tín nên tuyên truyền đến nhân dân rất hiệu quả như các ông Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Văn Đắc, Thân Trọng Đĩnh...", ông Định nhận xét.

"CCB luôn gần gũi, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nên được người dân rất tin tưởng. Phát huy thế mạnh đó nhiều hội viên CCB luôn đi đầu trong tuyên truyền bầu cử ở địa phương, cơ sở", ông Đoàn Đức Minh, Chủ tịch Hội CCB thị xã Kinh Môn cho biết.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quảng (người cầm sổ và bút), tổ trưởng tổ bầu cử số 1, khu dân cư Dương Nham, phường Phạm Thái (Kinh Môn) rà soát cập nhật danh sách cử tri
Ngay từ đầu năm, Thường trực Hội CCB tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham gia chuẩn bị và thực hiện tốt cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Cuối tháng 2.2021, Hội CCB tỉnh đã triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến các cấp hội với phương châm là "mỗi CCB là một tuyên truyền viên bầu cử".

Các cấp hội CCB thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên hội viên và mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử, lựa chọn được các đại biểu ưu tú tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước từ trung ương đến cơ sở. 
          
Hành động thiết thực

Cựu chiến binh phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) bóc gỡ quảng cáo "bẩn" trên đường phố
Hội CCB tỉnh Hải Dương hiện có 112.805 hội viên sinh hoạt tại 244 hội cơ sở, trong đó có 235 hội CCB xã, phường, thị trấn với 1.358 chi hội thôn, khu dân cư. Bên cạnh tuyên truyền, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri, hội nghị tiếp xúc cử tri, thực hiện quy trình nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giới thiệu CCB tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, thành phần quy định.   

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến ngày 10.5, số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 673, cấp xã có 9.667, trong đó có 2.222 hội viên CCB. Hơn 14.000 hội viên CCB tham gia công tác bầu cử, trong đó có 6.790 người tham gia ban hoặc tổ bầu cử, với các vai trò trưởng ban hoặc tổ trưởng, tổ phó, thư ký; 7.156 người tham gia lực lượng bảo vệ bầu cử…

Cựu chiến binh thị trấn Nam Sách chuẩn bị tuyên truyền trực quan
Hội CCB huyện Nam Sách có 93 chi hội đã tổ chức 93 tổ bảo vệ bầu cử, mỗi tổ có từ 3-5 hội viên tham gia, đều còn trẻ, khỏe. "Những cán bộ, hội viên được phân công đều xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mình; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử", ông Lưu Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Nam Sách cho biết.

Các CCB ở TP Hải Dương đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh ngõ xóm, đường phố, bóc gỡ quảng cáo dán sai quy định. Nhiều Hội CCB phường đã thu hút đông đảo hội viên tham gia như các phường Quang Trung, Bình Hàn, Phạm Ngũ Lão, Hải Tân...

"Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Mỗi tổ chức hội, từng hội viên CCB trong tỉnh đều có hành động thiết thực để góp phần vào thành công cuộc bầu cử sắp tới. Đó cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá phong trào thi đua yêu nước năm nay", Đại tá Đỗ Trọng Lợi, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định.
THÀNH LONG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu