Chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

THỨ TƯ, 04/08/2021 17:38:47

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích yêu cầu các bộ phận liên quan khẩn trương tổng hợp, chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu kết luận cuộc họp thường kỳ tháng 8 với các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Chiều 4.8, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 8 với các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để xem xét một số nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu bộ phận soạn thảo tiếp thu ý kiến thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản về kế hoạch tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân gửi đến HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; hướng dẫn hoạt động của tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; thông báo phân công theo dõi, hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp huyện... Về hoạt động các tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí đề nghị cần bổ sung chức năng giám sát với các hình thức phù hợp; bổ sung, cập nhật việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri... 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích yêu cầu các bộ phận liên quan khẩn trương tổng hợp, chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV.2021, trong đó tập trung cao để chuẩn bị các nội dung, chương trình cho các kỳ họp chuyên đề thứ ba, thứ tư dự kiến diễn ra vào tháng 9 và tháng 10. Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện tỷ lệ % phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù đối với các nguồn thu từ đất đối với TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020. Xây dựng đề cương, kế hoạch, nội dung giám sát về tiến độ giải ngân các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh...

THU MINH 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu