Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác

THỨ NĂM, 09/09/2021 18:00:40

Đó là yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu việc xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải có trọng tâm, trọng điểm, đột phá nhằm khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, bức xúc nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thể hiện rõ các nội dung về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ...

Cấp ủy, chi bộ và các đoàn thể hoàn thành xây dựng kế hoạch toàn khóa trong quý IV.2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm trong tháng 1 của năm thực hiện. Cán bộ, đảng viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện vào tháng 12 của năm trước. Các kế hoạch phải được gửi cấp ủy cấp trên theo phân cấp quản lý để được giao việc cụ thể, tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01 sẽ được chú trọng thực hiện thường xuyên, định kỳ gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.       

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu