Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chú trọng kiểm tra, giám sát

THỨ BA, 14/09/2021 14:09:51

Việc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng giữ vững kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, vi phạm tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiểm tra việc triển khai, thực hiện nghị quyết đối với Đảng ủy Sở Xây dựng
Công việc đột phá 

Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh xác định tăng cường quản lý, phân công nhiệm vụ gắn với kiểm tra, giám sát việc nêu gương và thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên là công việc đột phá trong nhiệm kỳ 2021-2025. 

Vừa qua, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đối với 6 đảng ủy cơ sở. Qua kiểm tra đã đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cũng đề ra các giải pháp để các đảng ủy cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót, lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết thời gian tới.

Qua kiểm tra Đảng ủy Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương, đã phát hiện một số hạn chế cần khắc phục là chưa quy định thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chương trình kiểm tra, giám sát còn nhầm lẫn đối tượng kiểm tra, giám sát. Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương cho biết: "Việc kiểm tra của Đảng ủy Khối đã giúp đơn vị cập nhật được những quy định mới của Đảng và nhận rõ những hạn chế để kịp thời khắc phục".

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cũng đã thực hiện 1 cuộc giám sát chuyên đề của Ban Chấp hành trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với 6 cấp ủy cơ sở. Triển khai thực hiện cuộc kiểm tra thứ nhất theo chương trình về việc lãnh đạo, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác; chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đối với 6 cấp ủy, chi bộ cơ sở. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng về việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp, sử dụng đảng phí. Tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề đối với 3 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Giữ nghiêm kỷ cương 

Các cuộc giám sát, kiểm tra được triển khai theo đúng kế hoạch, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19. Sau khi có kết luận kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, cấp ủy và cá nhân được kiểm tra, giám sát đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế đã được chỉ ra. Đặc biệt, công tác kiểm tra của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh còn góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ tham mưu, hoàn thành các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tại cuộc kiểm tra vừa qua, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã yêu cầu Đảng ủy Sở Xây dựng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, hoàn thành công tác lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050”...

Từ đầu năm đến nay, UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cũng đã hướng dẫn trực tiếp 1 tổ chức cơ sở đảng giải quyết đơn thư kiến nghị của đảng viên; tiếp nhận, chỉ đạo cấp ủy cơ sở có thẩm quyền, xem xét, xử lý 2 đơn tố cáo và báo cáo kết quả giải quyết theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 12 đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cũng đã kiểm tra 17 chi bộ. Cấp ủy, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 121 đảng viên, giám sát 58 đảng viên. Các cấp ủy, chi bộ đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 10 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên.

Theo chương trình, trong năm nay Đảng ủy Khối CCQ tỉnh sẽ tổ chức 1 cuộc giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống gắn với trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy đối với 6 đồng chí Bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: "Đảng ủy tiếp tục xác định kiểm tra, giám sát là giải pháp quan trọng nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Cùng với kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh sẽ quan tâm nắm bắt thông tin, dư luận, phản hồi của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời nhắc nhở, kiểm tra khi đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm".
 
HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu