Chủ động chống dịch theo nguyên tắc "sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 cấp"

THỨ SÁU, 30/07/2021 20:29:05

Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 355-TB/TU ngày 30.7.2021.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 30.7
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 21.7.2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19; Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 78/NQ-CP, ngày 20.7.2021 của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh về mức độ nguy hiểm của chủng vi rút biến thể Delta.

Toàn hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt phương châm xuyên suốt trong công tác phòng, chống dịch "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 tại chỗ"; lấy phòng dịch là chính; chủ động thực hiện nguyên tắc "sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 cấp". Đặc biệt, cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xét nghiệm và truy vết. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thường xuyên kiểm tra, rà soát các khâu, các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch để sẵn sàng đáp ứng khi tình thế thay đổi. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy và đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về công tác phòng, chống dịch và phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt tại địa phương mình với tinh thần “mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài chống dịch”. Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện tăng cường kiểm tra công tác chống dịch ở cơ sở, xử lý nghiêm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương để xảy ra dịch bệnh do lơ là, chủ quan, thiếu quyết liệt, nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch.

UBND tỉnh tăng cường cơ sở vật chất, lực lượng tham gia phòng, chống dịch; huy động các lực lượng y tế tư nhân, cán bộ y tế đã nghỉ hưu, đội ngũ giáo viên tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch cho lực lượng này. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ tỉnh ngoài vào tỉnh Hải Dương, và người từ tỉnh Hải Dương ra tỉnh ngoài quay lại tỉnh; đặc biệt lưu ý người đến, về từ vùng dịch. Công an tỉnh phối hợp Sở Giao thông vận tải quản lý chặt chẽ "xe 100", yêu cầu lái xe ký cam kết không ra khỏi tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt được cấp phép theo quy định; tăng cường kiểm soát các phương tiện và người đến từ tỉnh ngoài tại các bến thủy nội địa. Tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa trong tình hình chống dịch theo tinh thần Công văn số 5187/VPCP-CN, ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của tổ "Covid cộng đồng" và các tổ "An toàn Covid", trong đó chú ý kiểm soát những người đến từ địa phương khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng chăm sóc, điều trị người bệnh Covid-19 theo mức độ lây nhiễm trên địa bàn toàn tỉnh theo 3 cấp độ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện xây dựng kịch bản phòng, chống dịch trong tình hình mới; rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất dùng cho điều trị những người mắc mới theo 4 tầng bệnh nhân. Khẩn trương mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu chống dịch, chủ yếu là phục vụ cho xét nghiệm và điều trị; sớm hoàn thiện labor xét nghiệm mới để nâng cao năng lực xét nghiệm. Thực hiện các hình thức, cơ chế mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22.7.2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm minh bạch, hiệu quả, không để tiêu cực, thất thoát.

Ngành y tế phối hợp các địa phương tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine bảo đảm kịp thời, hiệu quả và an toàn theo kế hoạch đã ban hành; trong đó tập trung tiêm cho lực lượng lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân, có đóng góp quan trọng cho kinh tế của tỉnh để bảo đảm an toàn cho sản xuất. Giao Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phát động, kêu gọi ủng hộ mua vaccine phòng Covid-19.

Các địa phương và các sở, ngành liên quan tập trung triển khai Kế hoạch số 2680/KH-UBND, ngày 23.7.2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1.7.2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

UBND  tỉnh chỉ đạo thanh quyết toán dứt điểm các nhiệm vụ chi của đợt dịch thứ 3; cân đối nguồn chi từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch, trước hết tập trung mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư y tế bảo đảm xử lý tình huống cấp bách khi dịch bùng phát; bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các chốt A phòng dịch.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu