Ấn định 13 đơn vị bầu đại biểu HĐND tỉnh

THỨ HAI, 01/03/2021 21:44:18

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã ấn định 13 đơn vị bầu cử (ĐVBC) đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu tổng số 63 đại biểu.

Theo đó, TP Hải Dương có 2 ĐVBC; mỗi đơn vị hành chính cấp huyện còn lại có 1 ĐVBC.  

Có 11 ĐVBC được bầu 5 đại biểu. Đó là ĐVBC số 1 gồm các phường: Phạm Ngũ Lão, Bình Hàn, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Cẩm Thượng, Việt Hòa, Ngọc Châu, Nhị Châu, Ái Quốc, Nam Đồng và các xã An Thượng, Quyết Thắng, Tiền Tiến thuộc TP Hải Dương; ĐVBC số 2 gồm các phường: Tứ Minh, Thanh Bình, Tân Bình, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Thạch Khôi, Tân Hưng và các xã Liên Hồng, Gia Xuyên, Ngọc Sơn thuộc TP Hải Dương; ĐVBC số 3 gồm các phường, xã thuộc TP Chí Linh; ĐVBC số 4 gồm các xã, phường thuộc thị xã Kinh Môn; ĐVBC số 5 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Kim Thành; ĐVBC số 7 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Hà; ĐVBC số 8 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Tứ Kỳ; ĐVBC số 9 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Gia Lộc; ĐVBC số 10 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Cẩm Giàng; ĐVBC số 12 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Miện và ĐVBC số 13 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Giang.

2 ĐVBC được bầu 4 đại biểu là ĐVBC số 11 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Giang và ĐVBC số 6 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Sách.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu