Cán bộ, giảng viên các trường chính trị - hành chính Lào thăm và làm việc tại Trường Chính trị tỉnh

THỨ BA, 15/10/2019 16:18:06

Sáng 15.10, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức cho đoàn cán bộ, giảng viên các trường chính trị - hành chính Lào thăm và làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.


Hai bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo

Đoàn cán bộ, giảng viên này đang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Học viện Chính trị khu vực I.

Tại buổi thăm, làm việc, hai bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo; sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế. Đoàn cán bộ, giảng viên các trường chính trị - hành chính Lào đã nghe giới thiệu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh; mô hình đào tạo, giảng dạy, các khoa, phòng và một số nội dung, đối tượng đào tạo của Trường Chính trị tỉnh...

          PV 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu