Cẩm Giàng: Giảm 107 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập

THỨ BA, 05/11/2019 17:53:24

Tính đến ngày 30.9.2019, toàn huyện có tổng số 1.486 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Học Anh phát biểu kết luận buổi giám sát
Sáng 5.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cẩm Giàng về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021 theo Đề án 03-ĐA/TU ngày 28.4.2017 của Tỉnh uỷ.

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện tiếp tục bám sát kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm sắp xếp lại tổ chức gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập đúng lộ trình. Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế như kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của huyện còn chậm so với kế hoạch của tỉnh; tinh giản biên chế một cách cơ học, chủ yếu là đối tượng nghỉ hưu…

Huyện Cẩm Giàng hiện có 65 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 60 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, còn lại là các đơn vị sự nghiệp khác. Tính đến ngày 30.9.2019, toàn huyện có tổng số 1.486 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2017 đến nay, các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện Cẩm Giàng đã giảm 107 biên chế, gồm 106 biên chế các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 1 biên chế của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện.
HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu