Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 100 đối tượng kết nạp Đảng

THỨ BA, 22/10/2019 09:18:08

Trong thời gian 1 tuần, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam...

Các học viên nghiên cứu 5 chuyên đề
Sáng 21.10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 cho 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú đang công tác tại 25 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng bộ TP Hải Dương.

Trong thời gian 1 tuần, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu