Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân kiểm tra công vụ tại Hải Dương

CHỦ NHẬT, 29/07/2018 20:12:10

Đồng chí Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những kết quả tích cực của Hải Dương trong cải cách công vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ phát biểu kết luận buổi làm việc
Chiều 29.7, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ dẫn đầu kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại Hải Dương.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương làm việc với tổ công tác.

Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh về các nội dung theo yêu cầu của tổ công tác. Trong 3 năm 2016 - 2018, các cơ quan hành chính nhà nước tinh giản 212 chỉ tiêu, đạt 9,55%; các đơn vị sự nghiệp công lập tinh giản 3.742 chỉ tiêu, đạt 10,82%. Tỉnh ủy đã thực hiện các Đề án số 01 và 03 thực hiện mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; hoàn thành sắp xếp Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Hướng dẫn triển khai thí điểm một số mô hình sắp xếp tổ chức, bộ máy... Trong thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ ngày 23.1.2017, tỉnh đã khẩn trương, quyết liệt yêu cầu cán bộ học tập, bổ sung trình độ, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...

Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ cần có cơ chế bổ sung kịp thời biên chế khối giáo dục và y tế để bảo đảm định mức biên chế. Sớm ban hành Nghị định thay thế để hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện chế độ cho cán bộ công chức, viên chức khi chuyển đổi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp. Trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, đề nghị Trung ương xem xét cải tiến nội dung, quy trình tuyển chọn; sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức thống nhất giữa Đảng và Nhà nước... Cần quy định về số lượng và điều kiện tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh để có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sau quy hoạch và bổ nhiệm. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quy định của Luật Tiếp công dân cho phù hợp với thực tiễn..

Phát biểu làm rõ hơn với tổ công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định tỉnh quyết tâm cao trong cải cách công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy. Đồng chí nêu rõ, tỉnh không đồng tình với bất cứ lý do nào trong việc trì hoãn việc sắp xếp, bố trí tổ chức, bộ máy, cán bộ; luôn tích cực đổi mới tư duy trong chấn chỉnh công tác bình xét, xếp loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức... Tỉnh đã xây dựng lộ trình tinh giản biên chế với các giải pháp thiết thực, lâu dài. Đồng chí đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì tính toán lại định mức giao biên chế giáo viên/lớp cho sát với tình hình thực tế; tham mưu hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về thực hiện chế độ đối với công chức, viên chức khi chuyển đổi, sắp xếp, tinh gọn bộ máy...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ đánh giá cao những kết quả tích cực của Hải Dương trong cải cách công vụ... Sau khi nêu một số hạn chế, như: vẫn còn cơ quan, đơn vị sử dụng hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn trong khi tỉnh chưa sử dụng hết biên chế được giao; số biên chế tinh giản chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu..., đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khắc phục ngay những hạn chế trên và theo Kết luận Thanh tra số 66 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần quyết liệt hơn trong thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả, tăng cường tự chủ, giảm số người hưởng lương từ ngân sách. Các ngành giáo dục, y tế nên xây dựng lại định mức giáo viên/lớp theo hướng nâng tỷ lệ giảng dạy trực tiếp, nâng số người làm việc trực tiếp tại các bệnh viện, nhưng sáp nhập và thu gọn các đơn vị bên trong để giảm đầu mối và số người hoạt động gián tiếp. Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm tham mưu sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; thu gọn đầu mối bên trong các sở, ban, ngành. Riêng các đơn vị sự nghiệp cần tham mưu sắp xếp theo hướng đến năm 2021 giảm 10% số biên chế, 10% số đơn vị và tăng 10% số đơn vị tự chủ chi thường xuyên. Bộ trưởng yêu cầu, năm 2019, UBND tỉnh cần trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu giảm thấp nhất 2% số công chức và 2,5% số viên chức. Rà soát lại toàn bộ công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Nếu phát hiện trường hợp nào không đúng quy định yêu cầu đưa ngay ra khỏi quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tập trung vào các nội dung thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)... UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các ngành rà soát lại Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập... Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng Nội vụ tiếp thu và giao các bộ phận chuyên môn sớm nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ, các bộ, ngành.
LINH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu