Bình Giang: Tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tăng cao

THỨ BA, 19/11/2019 10:45:52

Đến nay, huyện Bình Giang có 50 trong tổng số 88 thôn, khu dân cư (KDC) thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (chiếm 56,8%).

Thời điểm quý II.2018, huyện mới có 16 trong tổng số 103 thôn, KDC thực hiện được mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, KDC (chiếm 15%), là một trong những huyện có tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, KDC đạt thấp.

Hiện tại 83 thôn, KDC của huyện đã xây dựng nhân sự bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn cho nhiệm kỳ tiếp theo.Huyện ủy Bình Giang đang phấn đấu tất cả các thôn, KDC của huyện thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh này.
NINH THÀNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu