Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

THỨ SÁU, 13/10/2017 16:26:00

Sáng 13.10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2015 - 2017.

Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 1 trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Trong 2 năm tham gia khóa học, các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: kiến thức cơ bản và hệ thống về những nguyên lý khoa học, cách mạng của học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các kiến thức về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý, những thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới...
   
Kết quả, 88 học viên đã hoàn thành khóa học, trong đó 34% số học viên đạt loại giỏi, 66% đạt loại khá. Học viện Chính trị khu vực 1 đã tặng Bằng khen cho 2 học viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu