1.798 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng

THỨ BA, 18/05/2021 22:30:03

Trong đợt kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2021), toàn tỉnh có 1.798 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó 6 người nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 7 người 70 năm tuổi Đảng, 84 người 65 năm tuổi Đảng...

Các Đảng bộ có nhiều đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng là TP Hải Dương 350 đảng viên, Ninh Giang 168 đảng viên, Nam Sách 147 đảng viên, Tứ Kỳ 146 đảng viên.

Dịp này, toàn tỉnh cũng có 207 đảng viên được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần với số tiền 2 triệu đồng/người.  
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu