Tiểu sử tóm tắt 102 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

THỨ NĂM, 29/04/2021 17:56:37

Theo Quyết định số 88/QĐ-UBBC của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có 102 người ứng cử tại 13 đơn vị bầu cử.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu