TP Hải Dương cần tập trung khắc phục vướng mắc trong phát triển đô thị

THỨ NĂM, 09/11/2017 11:00:15

Chiều 8.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực hiện công tác lập, triển khai, điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng các khu đô thị trên địa bàn TP Hải Dương giai đoạn 2011 - 2016.


 
Theo báo cáo của UBND TP Hải Dương, trong giai đoạn 2011 - 2016, trên địa bàn thành phố có 19 dự án xây dựng phát triển đô thị, trong đó có 7 dự án do UBND thành phố lập, phê duyệt, 12 dự án do UBND tỉnh lập, phê duyệt. Các dự án đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị của TP Hải Dương gặp nhiều vướng mắc. Việc phân cấp trong quản lý thực hiện dự án còn chồng chéo, chưa gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng. Nhiều dự án bị kéo dài do không có nguồn vốn thực hiện quy hoạch. Giá hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng thấp, chưa đồng nhất giữa các dự án...

Các thành viên trong đoàn giám sát nêu rõ tầm quan trọng của việc phát triển đô thị ở TP Hải Dương, nhất là khi thành phố đang phấn đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2020. Do đó, thành phố cần tập trung khắc phục các vướng mắc trong quá trình lập, triển khai, điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn. Sớm có giải pháp cụ thể để giải quyết các vướng mắc trong việc phân cấp quản lý phát triển đô thị; tăng cường rà soát tiến độ thực hiện các dự án; làm rõ nguyên nhân các dự án chậm tiến độ; những vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, ban giao các dự án. TP Hải Dương cũng cần sớm khắc phục chồng chéo trong thực hiện quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất.
MAI LINH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu