Đối thoại với người dân chưa nhất trí phương án giải phóng mặt bằng đường 390

THỨ NĂM, 14/12/2017 16:53:50

Sau khi nghe ý kiến của các hộ, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh đã giải trình một số vướng mắc.


Các hộ ý kiến về việc xác định nguồn đất để bồi thường chưa rõ ràng
Chiều 13.12, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Thanh Hà đối thoại với 14 hộ ở xã Thanh Xá chưa ký nhận phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng tỉnh lộ 390 từ km 26+600 đến km30+300,3.

14 hộ nêu hơn 20 lượt ý kiến. Đó là: diện tích đất đo đạc để giải phóng mặt bằng không đúng như diện tích đất ông cha để lại; nguồn gốc đất đai thu hồi, ranh giới thu hồi chưa rõ ràng; mức giá bồi thường, hỗ trợ thấp. Sau khi nghe ý kiến của các hộ, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh đã giải trình một số vướng mắc trong công tác thu hồi đất, làm rõ thêm những quy định trong Luật Đất đai. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà yêu cầu xã Thanh Xá, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng xác minh lại nguồn gốc đất đai của các hộ; rà soát lại tình trạng đất đai của các hộ; làm việc công tâm, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho các hộ.

Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 390 đoạn km 26+600 đến km 30+300,3" được huyện Thanh Hà triển khai làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2017-2018, giai đoạn 2 từ năm 2018-2019, giai đoạn 3 từ năm 2019-2020. 144 hộ có đất được bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 1. Đến nay đã có 130 hộ nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ.
MINH NGUYỆT

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu