Nước ở thôn Quỳnh Khê quá yếu

THỨ BA, 13/03/2018 18:47:23

Hơn 1 tuần nay, nhiều hộ ở thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên không có nước sinh hoạt do nhà máy nước sạch ở xã Kim Xuyên (Kim Thành) bơm rất yếu, không đủ áp lực đẩy nước lên téc.

Hộ nào muốn có nước dùng phải làm một đường ống ở tầm thấp để lấy nước trực tiếp. Trước đây, cũng nhiều lần nhà máy nước ở Kim Xuyên để xảy ra tình trạng này nhưng chỉ 1-2 ngày là được khắc phục.

Việc thiếu nước sạch dài ngày đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình. Đề nghị nhà máy nước sạch ở xã Kim Xuyên sớm khắc phục tình trạng trên.
THIÊN DI (Kim Thành)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu