Nhiều ẩn họa đe dọa sự an toàn của đê hữu sông Kinh Môn

CHỦ NHẬT, 17/06/2018 09:57:42

Đoạn đê hữu sông Kinh Môn từ km 1 đến km 4 nằm trên địa bàn huyện Kim Thành hiện đang tồn tại các ẩn họa đe dọa sự an toàn của đê.


Người dân rào lấn chiếm mái đê để trồng cây
Nhiều đoạn cây cỏ um tùm, thậm chí có nhiều cây thân gỗ đã phát triển rất lớn ở chân đê và mái đê. Tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ đê khá phổ biến. Cụ thể như rào lấn chiếm chân và mái đê để trồng cây ăn quả, rau màu; xây các công trình dân dụng vi phạm phạm vi bảo vệ chân đê; cào cuốc mái đê để tạo lối đi; tập kết các vật liệu, đổ rác lên mái đê... 

Những vi phạm trên tạo môi trường tốt cho chuột, mối... làm tổ phá hoại thân đê. Rễ thân cây gỗ lớn khi mục ruỗng tạo thành lối rò rỉ. Việc lấn chiếm hành lang làm cho công tác kiểm tra, phát hiện những ẩn họa của đê gặp khó khăn...

Đê hữu sông Kinh Môn là tuyến đê rất quan trọng. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, Hạt Quản lý đê huyện Kim Thành cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ đê cho người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn bảo vệ đê.  
NGUYỄN ĐỨC LUẬN (Kim Thành) 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu