Mất giấy hẹn, có được cấp giấy phép lái xe?

THỨ TƯ, 08/08/2018 09:46:14

Trường hợp mất giấy hẹn, bạn cần phối hợp với cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe để được xem xét cấp giấy phép lái xe.

Hỏi: Tôi đã làm thủ tục đăng ký cấp lại giấy phép lái xe nhưng chưa đến ngày hẹn thì bị mất giấy hẹn. Tôi có được lấy giấy phép lái xe không?
TRẦN THỊ H. (TP Hải Dương)
Trả lời: Khoản 2 điều 21 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quy định: “Trường hợp hồ sơ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để khắc phục hậu quả”.

Vì vậy, trường hợp mất giấy hẹn trả giấy phép lái xe, bạn cần phối hợp với cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe để được xem xét cấp giấy phép lái xe; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp mất giấy hẹn trả kết quả liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu