Lộn xộn trước cổng chùa

THỨ TƯ, 16/05/2018 11:05:15

Nhiều người bày bán hàng, dựng xe máy ngay trước cổng phụ chùa Minh Khánh ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nhà chùa và cản trở đi lại.Trước cổng phụ chùa Minh Khánh ở khu 3, thị trấn Thanh Hà, có nhiều người bày bán hàng, dựng xe máy cản trở việc đi lại cũng như làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nhà chùa (ảnh). Đề nghị chính quyền thị trấn Thanh Hà nhắc nhở, yêu cầu các tiểu thương đưa hàng hóa vào bán trong chợ Hương ngay gần đó, đồng thời gửi xe đúng nơi quy định, trả lại vẻ thanh tịnh cho chốn chùa chiền.
THANH QUẢNG (Thanh Hà)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu