Lấn chiếm lòng kênh Tràng Kỹ

THỨ HAI, 22/11/2021 08:20:00

Cuối tháng 10, gia đình ông Nguyễn Thành Chung ở thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng) đã tự ý đóng cọc tre, san lấp để lấn chiếm lòng kênh Tràng Kỹ với chiều dài 8 m, rộng 3,5 m.


Gia đình ông Nguyễn Thành Chung ở thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên đã tự ý đóng cọc tre, san lấp để lấn chiếm lòng kênh Tràng Kỹ

Hành vi này vi phạm nghiêm trọng công trình thủy lợi thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải, làm ảnh hưởng đến dòng chảy. Ngay khi phát hiện vi phạm, Trạm Quản lý công trình sông Sặt đã lập biên bản, yêu cầu gia đình ông Chung dừng vi phạm và trả lại nguyên trạng bờ kênh. Tuy nhiên, đến nay vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ.

Đề nghị UBND xã Ngọc Liên phối hợp Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải xử lý dứt điểm vi phạm trên.

HÒA NGUYỄN (Cẩm Giàng)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu