Cảnh giác với tà đạo trái pháp luật

THỨ HAI, 30/04/2018 14:54:54

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của một số tà đạo trái pháp luật như “Hội Thánh đức chúa trời”, “Hoàng thiên long”... diễn biến phức tạp, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối tượng được chúng hướng đến ở mọi địa bàn sinh sống, từ đô thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi; những người thất bại trong tình yêu, cuộc sống, sự nghiệp; những người sống khép kín, phụ nữ trầm cảm hoặc bế tắc sau sinh...

Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để nâng cao ý thức cảnh giác trước các hoạt động của tà đạo trái pháp luật; vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hoạt động móc nối, lôi kéo tham gia hoạt động của tà đạo trái phép. 

Khi phát hiện các hoạt động liên quan đến các tà đạo trái pháp luật, các hành vi phát tán tài liệu có nội dung xấu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự..., mọi người dân cần kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng. Lực lượng công an tăng cường kiểm tra hành chính, nắm tình hình hoạt động, thống kê số lượng các trường hợp tham gia hoạt động nhằm giáo dục để họ nhận thức đúng bản chất tà đạo trái pháp luật.
NGUYỄN ĐỨC LUẬN (TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu