Ai được hưởng tiền tuất một lần?

THỨ NĂM, 22/03/2018 08:47:13

Hỏi: Mẹ tôi vừa bị tai nạn giao thông mất khi mới 53 tuổi. Trước khi mất, mẹ tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm và vẫn đang công tác.

Ai sẽ là người được nhận tiền tuất một lần của mẹ tôi và nhận sau khi hoàn tất thủ tục bao lâu?
TRẦN THỊ H. (Nam Sách)

Trả lời: Sau khi người tham gia BHXH mất, người nhà cần tập hợp đủ hồ sơ theo quy định để nộp hồ sơ giải quyết chế độ tuất. Thời gian giải quyết hồ sơ tuất theo quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Theo Luật BHXH, các đối tượng có thể được hưởng tiền tuất một lần gồm: “Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia BHXH hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình”.  Những người thuộc các đối tượng này cần thỏa thuận với nhau về việc ai sẽ nhận tiền tuất một lần. 

Thân nhân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng (trừ con dưới 6 tuổi hoặc thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) nếu không muốn hưởng tuất hằng tháng thì có thể chọn hưởng tuất một lần. Nếu chọn hưởng tuất một lần thì tất cả thân nhân hưởng tuất hằng tháng phải có biên bản họp thống nhất việc chọn hưởng tuất một lần.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu