Đậu thuyền cố định trong khu vực bảo vệ cống Quảng Đạt

THỨ BẢY, 11/09/2021 07:05:37

Hiện nay, gia đình bà Lê Thị Phượng ở xã Ngũ Phúc (Kim Thành) tự ý neo đậu cố định thuyền để phục vụ bán hàng ăn trong phạm vi bảo vệ cống Quảng Đạt thuộc hệ thống thủy lợi An Kim Hải.


Thuyền của gia đình bà Phượng neo đậu trong phạm vi bảo vệ cống Quảng Đạt thuộc hệ thống thủy lợi An Kim Hải

Thuyền có chiều dài 25 m, rộng 4,5m, đậu cách cống 40 m. Từ bờ lên thuyền có cầu sắt dài 4 m, rộng 1,5 m.

Đây là hành vi vi phạm Luật Thủy lợi. Đề nghị UBND xã Ngũ Phúc phối hợp đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi xử lý nghiêm.

HOÀNG LINH (Kim Thành)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu