Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

THỨ SÁU, 12/04/2019 09:59:19

Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng Nhà nước đối với tập thể và người đứng đầu nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.


UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021. Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm trật tự, ATGT; các sở, ban, ngành, đặc biệt giữa ngành công an và giao thông vận tải cần tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm phối hợp bảo đảm trật tự, ATGT. 

Ban ATGT tỉnh bám sát các chỉ đạo của Trung ương để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT. Phối hợp và huy động mọi nguồn lực ngoài ngân sách tổ chức thăm, động viên, hỗ trợ nạn nhân, gia đình có người bị tai nạn giao thông. Chủ trì phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông. 

Ngành giao thông vận tải chủ động tham mưu cho tỉnh kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách, văn bản liên quan đến bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông. Duy trì điều kiện hạ tầng giao thông; thường xuyên rà soát, xử lý hoặc đề xuất xử lý các điểm đen về giao thông, ùn tắc giao thông. 

Lực lượng công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng thiết bị kỹ thuật để xử lý vi phạm; quan tâm tuyên truyền, nhắc nhở. Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông...

Trong tháng 4.2019, UBND cấp huyện phải triển khai kế hoạch cụ thể tại địa phương; tăng cường tuyên truyền, quản lý, bảo trì đường địa phương. Tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu và không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng Nhà nước đối với tập thể và người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, UBND cấp xã nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ việc chậm thực hiện chỉ đạo của cấp trên...
TIẾN HUY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu