12 đơn vị công an cấp xã xây dựng điểm mô hình về an ninh trật tự

THỨ SÁU, 27/08/2021 08:35:07

Công an tỉnh vừa lựa chọn 12 đơn vị công an cấp xã để xây dựng điểm mô hình "Công an xã, phường, thị trấn điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự".

12 đơn vị công an cấp xã được chọn gồm: các phường Tân Bình (TP Hải Dương), Phả Lại (Chí Linh), Long Xuyên (Kinh Môn); các xã Kim Anh (Kim Thành), Hồng Lạc (Thanh Hà), Toàn Thắng (Gia Lộc), Tân Kỳ (Tứ Kỳ), Ứng Hòe (Ninh Giang), Chi Lăng Nam (Thanh Miện), Nhân Quyền (Bình Giang), An Lâm (Nam Sách) và thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng).

Đây là những đơn vị có nội bộ đoàn kết, đủ cơ cấu chỉ huy, số lượng cán bộ. Đa số cán bộ ở các đơn vị được lựa chọn có trình độ đại học, có năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt... Các địa phương này có tình hình an ninh trật tự ổn định, nội bộ nhân dân đoàn kết, không xảy ra tình trạng mâu thuẫn, khiếu kiện vượt cấp, không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự hoặc tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dư luận...

Từ mô hình điểm, Công an tỉnh sẽ triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh.

DT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu