Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con

THỨ BA, 14/11/2017 15:57:00

Hiện nay, trung bình một phụ nữ Hải Dương có từ 2,1-2,2 con. Chúng tôi vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con để tiếp tục duy trì mức sinh thay thế và nuôi dạy cho tốt cả về thể lực và trí lực.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết số 21-NQ/TW) đã được ban hành. Phóng viên Báo Hải Dương phỏng vấn ông Nguyễn Văn Sai, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh về những biện pháp sẽ được triển khai nhằm thực hiện nghị quyết.

-  Nghị quyết số 21-NQ/TW nêu rõ: "Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp". Vậy hiện nay Hải Dương thuộc vùng nào trong số 3 vùng nêu trên?

- Tỉnh ta đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2002 và kết quả này vẫn được duy trì từ đó đến nay. Hiện nay, trung bình một phụ nữ Hải Dương có từ 2,1-2,2 con. Chúng tôi vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con để tiếp tục duy trì mức sinh thay thế và nuôi dạy cho tốt cả về thể lực và trí lực.

- Một trong những mục tiêu của Nghị quyết trên là đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Nhiều năm qua, Hải Dương luôn nằm trong top những tỉnh có mức chênh lệch giới tính khi sinh cao. Vậy giải pháp là gì?

- Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như lấy kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về dân số và tỷ số giới tính khi sinh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền. Nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông, vận động về can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh với những nội dung, hình thức phù hợp đến từng nhóm đối tượng. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

- Nghị quyết đề cập việc rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số. Ở Hải Dương vấn đề xử lý vi phạm trong công tác dân số như thế nào?

- Qua rà soát, trên cả nước vẫn còn một số địa phương thực hiện việc xử phạt người sinh từ con thứ ba trở lên. Tỉnh ta không nằm trong số những địa phương này. Trước đây, trên địa bàn tỉnh cũng có một số nơi đưa việc xử phạt đối với người sinh con thứ ba trở lên vào trong quy chế, nhưng tình trạng này đã chấm dứt cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân nảy sinh tư tưởng có thể sinh thoải mái, mà cần thực hiện theo chính sách vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.

Đối với trường hợp đảng viên sinh con thứ ba trở lên sẽ áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật theo Quy định số 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 30.3.2013 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Nghị quyết số 21-NQ/TW cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao tính tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

- Trân trọng cảm ơn ông!
HUYỀN TRANG (thực hiện)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu