Chấn chỉnh hoạt động y, dược tư nhân

THỨ HAI, 13/11/2017 14:50:15

Nghề y là nghề liên quan tới sinh mệnh con người, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây chết người.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW) đánh giá: “Quản lý nhà nước về y tế tư nhân, cung ứng thuốc, thiết bị y tế còn nhiều yếu kém”. Thực tế tại Hải Dương, hoạt động y, dược tư nhân (YDTN) còn không ít hạn chế, cần sớm chấn chỉnh.

Theo Sở Y tế, đến tháng 5.2017, toàn tỉnh có khoảng 1.600 cơ sở YDTN nhưng gần 11% số cơ sở này chưa có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Trong đó, rất nhiều cơ sở làm dịch vụ y tế về nha khoa chưa có giấy phép hoạt động song chưa bị xử lý. Riêng tại huyện Thanh Hà, đến tháng 9.2017, trong tổng số 206 cơ sở YDTN thì có gần 44% số cơ sở không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Một số cơ sở YDTN bố trí nhân sự làm việc không đúng như đăng ký hoặc thay đổi thường xuyên nhưng không báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Kiến thức pháp luật về YDTN của một số người hành nghề còn hạn chế. Quy trình chống nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế bị xem nhẹ. Một số bác sĩ khám bệnh nhưng vẫn bán thuốc. Cơ sở vật chất của một số phòng khám, nhà thuốc chưa bảo đảm. Có tình trạng nhân viên y tế ở một số nơi khám, chữa bệnh, truyền dịch, bán thuốc tại nhà nhưng không treo biển hiệu, không có giấy phép hoạt động. Nhiều nhà thuốc chưa mở sổ sách xuất nhập hàng hóa; không niêm yết giá bán thuốc; quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm.

Việc tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn cho những người hành nghề YDTN còn hạn chế. Công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế và một số chính quyền địa phương chưa sát sao, kịp thời. Có những trường hợp vi phạm pháp luật về YDTN song chưa được xử lý nghiêm. Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về YDTN có lúc chưa chặt chẽ, chồng chéo. Nhiều cơ sở YDTN tồn tại trái phép khiến dư luận đặt câu hỏi liệu các cơ quan chức năng không biết hay bất lực, dung túng?

Những cơ sở YDTN vi phạm pháp luật, chạy theo lợi nhuận mà bỏ quên y đức, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe người dân. Nghề y là nghề liên quan tới sinh mệnh con người, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây chết người. Những hạn chế, yếu kém trong hoạt động YDTN phải được quan tâm giải quyết rốt ráo để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Việc các cơ quan nhà nước còn để nhiều cơ sở YDTN hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật là khó chấp nhận. Do đó, căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra, Sở Y tế và chính quyền các địa phương cần xử lý nghiêm các sai phạm. Những cơ sở vi phạm lần đầu với lỗi nhẹ thì cần nhắc nhở, phê bình. Với các sai phạm lớn, có tính hệ thống, tái phạm nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng thì cần xử phạt nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động, truy cứu trách nhiệm hình sự. Nơi nào còn để nhiều cơ sở YDTN hoạt động trái phép thì cần xem xét trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ liên quan. Công khai danh sách các cơ sở YDTN vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp trong quản lý hoạt động YDTN; tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức cho đội ngũ hành nghề YDTN.  

NINH TUÂN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu