14 lô đất ở xã Vĩnh Hồng trúng đấu giá bằng nửa giá thị trường

THỨ BA, 03/12/2019 08:37:33

Chênh lệch giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm của 14 lô đất ở xã Vĩnh Hồng rất thấp. Tất cả những người trúng đấu giá đều ở nơi khác, không có ai ở xã Vĩnh Hồng.Ngày 29.10, UBND huyện Bình Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất ở điểm dân cư mới, thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (xem ảnh), tổng diện tích hơn 1.561 m2, giá khởi điểm 5,5 triệu đồng/m2, tổng số tiền theo giá khởi điểm gần 8,59 tỷ đồng. Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành được UBND huyện Bình Giang lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá.

Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành có thông báo về việc bán đấu giá 14 lô đất trên báo Hải Dương và niêm yết tại trụ sở UBND xã Vĩnh Hồng. Mặc dù lãnh đạo xã Vĩnh Hồng cho biết có thông báo thông tin đấu giá đất trên hệ thống loa truyền thanh xã theo quy định tại công văn số 3438/UBND-VP ngày 3.10.2019 của UBND tỉnh nhưng nhiều người dân trong thôn cho biết họ không biết thông tin này.

Kết quả, có 4 người trúng đấu giá toàn bộ 14 lô đất trên, tất cả đều hộ khẩu ở xã Thái Học (cùng huyện Bình Giang). Chênh lệch giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm rất thấp. 6 lô đất trúng đấu giá chênh lệch so với giá khởi điểm từ 60.000 - 62.000 đồng/m2, 6 lô chênh lệch từ 100.000-180.000 đồng/m2, 1 lô chênh lệch 305.000 đồng/m2 và 1 lô chênh lệch 510.000 đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá 14 lô đất trên gần 8,8 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 206,2 triệu đồng.

Hiện tại, giá thị trường đang giao dịch 14 lô đất trên từ 9,5 - 11 triệu đồng/m2, chênh lệch từ 4- 5,5 triệu đồng/m2 so với giá khởi điểm đấu giá. Với diện tích 1.561 m2 đất, số tiền thu được theo giá thị trường hơn 16 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 7,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24.8, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành cũng được UBND huyện Bình Giang giao tổ chức đấu giá 22 lô đất ở điểm dân cư trên. Vị trí, giá khởi điểm như 14 lô đất lần này nhưng người trúng đấu giá từ 8,3 - 9,3 triệu đồng/m2, chênh lệch từ 2,8-3,8 triệu đồng/m2 so với giá khởi điểm. 

Việc 14 lô đất ở xã Vĩnh Hồng trúng đấu giá chỉ bằng nửa giá thị trường cho thấy có điều không bình thường. Đề nghị UBND huyện Bình Giang kiểm tra, làm rõ.

PHƯƠNG LINH (Bình Giang)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu